اسم های ايرانی Iranian Name

س

كرانه، كناره درياساحل
خالص، صاف، نام زن حضرت ابراهيم و مادر اسحاقسارا، ساره
باده شراب، پياله ميساغر
نام گلي خوشبوساناز
منطقه تاريكسايه
سحرگاه، روشنيسپيده
كوكب، علم و پرچمستاره
ستايش شدهستوده
پيش از آفتابسحر
سرو سهي، نام نوايي در موسيقيسروناز
دختر امام حسينسكينه
بلدرچين، كركسمانه
زن گندمگون، نام محلي در راه مكهسميرا
همنام، همتاسميه
دختر پادشاه هاماروان، زن كيكاووسسودابه
سوزنده، آفتاب و زيباييسوزان
نام گياهي

سوسن

محبوب ، برگزيدهسوگلي
زني كه پژمرده نمي شود( تركي) سولماز
نرم، ملايمسهيلا
چهره، روي، نقره نامسيما
خوب، ظريف، نقره گونسيمين
 سالومه
ياسمنسمن
رز قرمزسوري
قسم خوردنسوگند
 سپتا
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک