اسم های ايرانی Iranian Name

ر

داراي منش رادمردي، سخاوت و جوانمردي

 رادمنش

منع كننده

 راد

ازنام هاي باستاني و كنوني ايران

 رامبد
درخشانرخشان
يکي از شخصيت هاي شاهنامهرستان

نام عاشقان ويسه و چنگ نوازي

 رامين

بهاري، فصل بهار

 ربيع

شرم كردن، نام رودي در بهشت، ماه هفتم قمري

 رجب

يكي از نام هاي خدا، مهربان، بخشنده، روزي رسان

 رحمان

شفقت، مهرباني

 رحمت

بخشاينده،ر.ك رحمان

 رحيم

تنومند، خوش اندام، نام پهلوان بزرگ ايران

 رستم

خشنود، راضي، خوشدلي

 رضا

روان و روح خدا، لقب حضرت عيسي

 روح الله

خجسته روز، روز خوب و نيك، بهروز، روز خوش

 روزبه

راهي، غلام، مسافر، بنده و چاكر

 رهي
 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک