اسم های ايرانی Iranian Name

آ -  ا

يکي از شخـصيت هاي شاهـنامه، پدر فريدونآبـتين
آتـش آتـش
نام فرمانده لشگر بابک خـرمدين، تـزيـين و آرايشآذين
 نام فرشته ايآراد
نام پدر زن داريوش کبـيرآرتان
بسيار نيرومند، پدر بزرگ داريوش کبـيرآرشام
داراي خلق و خوي آريايي، نام پسر داريوشآريامنش
منسوب به نژاد و قوم آرين يا آرياييآريانا
خاص و خالص، پاک و پاکيزهآويژه
ادراکاورنگ

نام ايزد آب(روز دهم از ماه خورشيدي)

آبان

فصل بهار، سال پر آب و باران، دايه پسر پادشاه يونان

آبسال

زيبا شده، خوش نما، زيور

آراسته

برقرار، متين، سكون، آرامش

آرام

درخشنده، درخشان، مينوي، نام دلاوري از داستان هاي اساطيري  ايران

آرش،آرخش

آرزو، مراد، خواسته

آرمان

فرزند كيقباد از شاهان پيشدادي

آرمين

آزاده، نجيب، مهم ترين نژاد سفيد در ايران، لحن آهنگ، شقايق وحشي

آريا

نام يكي از مورخين آريان
آسودن آسايش
نام دبير حضرت سلمان آصف

استواري، سازنده خانه كعبه

 ابراهيم

پدر قسمت كننده، مقسم

 ابوالقاسم

از صحابه نامدار پيامبر(ص)

 ابوذر

نيكي، بخشش

 احسان

يگانه، يكتا

 احد

بسيار ستوده، نام پيامبر

 احمد

نام يكي از پيامبران

 ادريس

شير خشمناك، مقدس، بنيان گذار دودمان ساساني

 اردشير

آرايش، زينت

 ارژنگ

نام دانشمندي در يونان

 ارسطو

(تركي) شير، شير درنده، مجازا مرد شجاع

 ارسلان

كهنه شدن جامه، حضرت ا براهيم(ع)

 اسحاق

شير خدا، لقب حمزه بن عبدالمطلب و كنيه امام علي(ع)

 اسدالله

شير جنگل

 اسد

پدر سام شهلوان نامي ايران

 اسفنديار

الكساندر، ياري كننده مرد

 اسكندر

پسر ابراهيم، شنونده

 اسماعيل

با شرافت و با شخصيت، شريف

 اشرف

منسوب به بنيان گذار پادشاهي پارت ها و نام سومين نياي پاكو

 اشكان

كوچك، ريزه نقش، كوچك تر

 اصغر

شير درنده

 اصلان

تكيه دادن به كسي در كاري، بي گمان و سخن، كار را به كسي سپردن

 اعتماد

حكيم يوناني شاگرد سقراط

 افلاطون

بزرگتر، مهم تر، بزرگوار

 اكبر

دوست خدا، يار خدا

 الله يار

نام پيامبر، پسر زاده سام بن نوح و عموي خضر كه موكل بر خشكي است.

 الياس

يكي از يخچال هاي طبيعي در كوه هاي كردستان

 امرسان

آرزو، دلگرمي

 اميد

فرمانروا، شاه سلطان و خليفه

 امير

امانت دار خدا

 امين الله

درستكار، امانت دار، راستگو

 امين

خاص يا خاصه، بو، اميد

 اندي

نسيم شب، شبنم، سرماي سخت زمستان

 اياز

نام پسر فريدون و ياري دهنده آريايي ها

 ايرج

معتقد

 ايمان

برگشت به سوي خدا، نام پيامبر نمونه صبر و شكيبايي

 ايوب

 

جستجو اسم پسر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک

 

جستجو اسم دختر بر اساس حروف الفبا

حچجثتپبآ - ا
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
يهونملگک