بزرگترين چت روم فارسي        ضرب المثل ايراني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

اصل ضرب المثل :

با یک گل بهار نمی آيد

مفهوم :

تنها با یک کار نیک نمی توان کسی را نیکوکار بحساب آورد