بخش های متنوع سایت محشر دات کام ، این سایت را به محبوبترین و پربیننده ترین سایت فارسی تبدیل نموده است؛ شما نیز سایت محشر را صفحه اصلی خود کنید تا روزانه به مطالب جالب این سایت دسترسی داشته باشید
  
نام هنرمند
اکبر زنجانپور
طبقه بندی الفبایی
ز
 
شرح
"یک گفتگوی متفاوتی با اکبر زنجانپور دربرنامه شب های روشن "
اکبر زنجانپور دربرنامه های شبهای روشن رو در روی حسین پاکدل گفتگوی متفاوت انجام داد که به شرح زیر از نظر گرامیتان می گذرد:
س: سـن ؟
ج:چون سن بازیگر باید همیشه مخفی بماند باید بگویم 2000 سالی می شود که ازسن من می گذرد . این مسئله رازی است بین من و خودم !
س: متولد ؟
ج: تهران
س: کدام محله ؟
ج: خیابان باب همایون
س: مادرتان دراین جهان است ؟
ج: خیر
س: چه موقع رفت ؟
ج: 19 سال پیش درسال 1367
س: جوان ترین تصویری که از صورت مادرتان در ذهن دارید مربوط به چه موقع است؟
ج: چیزی که برایم خیلی مشخص است و آن را خوب به خاطر دارم هنگامی است که 5 ساله بودم .
س: چه موقع فهمیدید که یک بازیگر هستید؟
ج: هنوز هم نفهمیده ام ، اما وقتی اواسط دبستان را می گذراندم دانستم که بازیگری را دوست دارم و هنوز دوست دارم .
س: کودکی ؟
ج: کسی که ادعای بازیگری دارد موظف است ارتباطش را با کودکی حفظ کند. انسان هرچه بزرگتر می شود ، مسئولیتش بیشتر می شود. دوران کودکی همیشه باید با او باشد و گرنه به موجود خشنی تبدیل می شود که نمی تواند با هیچ مقوله ای ارتباط برقرار کند معنی گل را نمی فهمد . معنی برف را نمی فهمد و فقط متوجه سر خوردن ماشین روی برف می شود ، ذات برف را نمی فهمد.
س: فرزندانتان ؟
ج: من دوفرزند دارم
س : اسامی آنها ؟
ج: دختر بزرگم اسمش گلدونه است و دختر کوچکم گلنوش . چند روز پیش هم صاحب یک نوه دختر شدم
س: استاد عزیر سخن آخر؟
ج: از حضور درکنار شما به خود می بالم و بابت مهربانیتان تشکر می کنم

برچسب عنوان2
مقدار عنوان2
 
برچسب شرح2
مقدار شرح2
HyperLink