بخش های متنوع سایت محشر دات کام ، این سایت را به محبوبترین و پربیننده ترین سایت فارسی تبدیل نموده است؛ شما نیز سایت محشر را صفحه اصلی خود کنید تا روزانه به مطالب جالب این سایت دسترسی داشته باشید
  
نام هنرمند
سام درخشانی
طبقه بندی الفبایی
د
 
شرح
سام درخشانی بازیگر سریال سالهای برف و بنفشه مهمان برنامه چشم انداز به سئوالات مجری برنامه پاسخگوئی کرده که می خوانید :
• دررابطه با سابقه کاری خود و چگونگی انتخاب این حرفه علایق خود به این رشته مطالبی بیان فرمایید.
• ازسال 1378 کاربازیگری را بطور جدی آغاز کردم ، با سریال شبزدگان ، سریال خانه پدری و با من بمان ایفاء نقش نمودم.
با توجه به بازی های متفاوتی که در نقش های متفاوت داشتید و نیز با عنایت به اینکه مورد توجه مخاطبان برنامه هایتان قرار گرفته اید . بفرمائید که چه تلاشی برای چنین درخششی داشته اید؟ اولا باور نقشی که قراراست آن را بازی کنم ثانیا علاقه بسیار زیاد و عشقی که به کارم دارم ، سبب می شود که بیننده نقش را باور کند و برایش دلنشین باشد.
با توجه به اینکه مشکلات فراوانی درکار بازیگری وجود دارد . چگونه این مسیر را برای خود هموار می سازید؟
• سختی های بسیاری درحرفه ما وجود دارد ، اما همواره زمانی که درچنین برنامه هائی چنین شرکت می کنم و بابینندگانی این چنین گفتگو می کنم و با استقبال آنها از سریال ها و کارهای دیگرم مواجه می شوم . برای ادامه کار بسیار دلگرم و علاقمند می شوم .
شبکه جهانی جام جم را دریک جمله بیاد ماندنی تعریف کنید :
• رودخانه ای به نام مخاطبان با شبکه جهانی جام جم به اقیانوس ایران سرریز می شود.
برچسب عنوان2
مقدار عنوان2
 
برچسب شرح2
مقدار شرح2
HyperLink