بخش های متنوع سایت محشر دات کام ، این سایت را به محبوبترین و پربیننده ترین سایت فارسی تبدیل نموده است؛ شما نیز سایت محشر را صفحه اصلی خود کنید تا روزانه به مطالب جالب این سایت دسترسی داشته باشید
  
نام هنرمند
رامتین خداپناهی
طبقه بندی الفبایی
خ
 
شرح
رامتین خداپناهی روز ششم مهرماه 1386مهمان برنامه چشم انداز بود که بدون هیچ گونه مقدمه چینی متن سؤال و جواب های رد و بدل شده بین او و مجری برنامه را در زیر می خوانید :
* در مورد زندگی خصوصی تان از دورة کودکی تاکنون تعریف کنید در چه محلهائی زندگی کرده اید در چه خانواده ای بزرگ شده اید و در چه رشته ای تحصیل کرده اید؟
تا سال 68 در گرگان زندگی کرده ام. پدرم موزیسین بود و ویلون می نواخت و در دورة دانشجوئی پیانو نیز نواخته است. بسیار علاقمند بود که من نیز درا ین رشته ادامه تحصیل دهم من هم از کودکی سنتور می نواختم ولی علاقة زیادی نداشتم در دانشگاه نیز بصورت آماتور سه تار می نواختم و هنوز نیز ادامه می دهم.
در دورة تحصیل و مدرسه به ادبیات علاقمند بودم از این رو در رشتة ادبیات تحصیل کردم و در دانشگاه نیز رشته هنر را ادامه دادم.
یکی از آرزوهای دوران کودکی و نوجوانی من خلبانی و یا کارگردانی سینما بود و از آنجائیکه در دروس ریاضی ضعیف بودم نتوانستم به خلبانی فکر کنم و زمان تحصیل در دانشگاه هرگز تصور نمی کردم بازیگر شوم.
* آیا در دوران تحصیل در مدرسه و دبیرستان کاری می کردید کارهائی نظیر تراشکاری، مکانیکی و امثالهم یا خیر؟
خیر زیرا از نظر مالی وضع مالی مناسبی داشتیم و خانواده نیز چنین دیدگاهی نداشتند.
* چه عواملی باعث می شود که شما بتوانید نقشهای منفی را بسیار خوب ایفاء کنید؟
بنظر من تمام این نقشها در درون همة انسانها وجود دارد که باید کشف شده و به ظهور درآید. شاید چون یک بار بازی در یک نقش منفی از من دیده شده و نیز فیزیک ظاهری صورت من که به نقشهای منفی نیز می خورد باعث شده که پیشنهاد چنین نقشهائی داده شود. من در نقشهای مثبت نیز ایفاء نقش کرده ام. در مجموع باید بگوید: دیده شدن در نقشهای مختلف و ظاهرشدن تمام حسهای درونی باعث می شود که پیشنهاد کار در آن نقش به هر بازیگر داده شود.
*آیا بازی در هر کاری را می پذیرید و یا اینکه معیارهای خاصی برایتان اهمیت دارد که براساس آن تصمیم گیری می کنید؟
اگر بازی کردن در هر فیلمنامه ای را می پذیرفتم بازیگر هر کاری بودم.
در مرحلة اول عواملی که با آنها کار می کنم از جمله کارگردان و سایر اعضاء گروه بسیار مهم هستند حتی اگر فیلمنامه نیز خوب باشد لیکن گروه ، گروه مورد نظر من نباشد قرارداد نمی بندم.
برچسب عنوان2
مقدار عنوان2
 
برچسب شرح2
مقدار شرح2
HyperLink