بخش های متنوع سایت محشر دات کام ، این سایت را به محبوبترین و پربیننده ترین سایت فارسی تبدیل نموده است؛ شما نیز سایت محشر را صفحه اصلی خود کنید تا روزانه به مطالب جالب این سایت دسترسی داشته باشید
  
نام هنرمند
هوشنگ توکلی
طبقه بندی الفبایی
ت
 
شرح
هوشنگ توکلی بازیگر سریال زیر تیغ، روز چهارم خرداد سالجاری مهمان برنامه چشم انداز بود که گفتگوی زیر حاصل این برنامه است :
*چگونه وارد عرصه بازیگری شدید؟ آیا شما نیز بر حسب اتفاق وارد این کار شدید؟
از نظر من بازیگری برای هر کس ابتداء یک خواسته و آرزو و سپس تلاش، طلب کردن، یادگیری و صبر است از نظر من هر شخصی برای بازیگری دارای استعدادهایی است که با تلاش آنها را شکوفا سازد. در مورد شخص من نیز همینگونه بود. من نیز از ابتداء بسیار علاقمند به رشتة هنر از جمله موسیقی بودم و خانواده نیز در وجود من کشف نموده بودند. اما شرایطی که من بتوانم راه موسیقی را در پیش بگیرم و در آن تحصیل نمایم وجود نداشت و همین امر سبب شد راه بازیگری را در پیش بگیرم. اما در آن زمان تحولات بسیار اساسی در ایران بوجود آمده بود. نسل گذشتة سینما در حال بازسازی و نسل جوان وارد عرصه و شرایط بسیار مناسبی آماده شده بود. بالطبع من و نسل من نیز وارد عرصة بازیگری سینما و تئاتر و تعدادی از ما در این عرصه ماندگار شدیم.
*چطور شد که شما بازی در نقش دایی در سریال زیر تیغ را پذیرفتید؟
دوستی دیرینة من با آقای هنرمند (کارگردان این سریال) که سالیان سال آرزو داشت من در یکی از کارهایی او حضور داشته باشم، بعد از گذشت 26 سال محقق شد.
تلفن مخاطب از کالیفرنیا :
*با توجه به تجربیات شما در عرصة سینما و تئاتر ، دلیل نقطه ضعف سینمای ایران چیست؟ و چرا با وجود هنرمندان فراوان و پیشکسوت در ایران، بازیگران فیلمها تعدادی معدود و انگشت شمارند؟
به نظر من مقولة هنر یک مقولة پیچیده است. ( همچنین مقولة انسان نیز این گونه است) تحولات، چالشها و نقشهای بسیاری در مقولة سینما وجود دارد. اما با تمام اوصاف با ورود نسل سوم در این عرصه ما شاهد شکوفائیهای فراوان در این وادی خواهیم بود.
*آیا شخصیتی مانند دایی در این سریال وجود شما هست؟ یا با چه تکنیکهائی آنرا خلق نموده اید؟ آیا در این مورد تحقیقاتی داشته اید یا خیر ؟
همانگونه که خود شما نیز اطلاع دارید نقش آفرینی نیاز به آگاهی و مطالعه دارد در این مورد نیز علاوه بر این داشتن دیدگاهی اسطوره ای به این نوع شخصیت و نیز وجود چنین شخصیتی در خانواده ها و نیز در محله سبب شد که بدین صورت موفقیت آمیز نقش آفرین شود.
*آخرین کاری که در دست دارید چیست و چه تصمیمی برای آینده دارید؟
تصمیم دارم در مورد تاریخ گذشتة ایران فیلمی بسازم.
برچسب عنوان2
مقدار عنوان2
 
برچسب شرح2
مقدار شرح2
HyperLink