آموزش کامپیوتر- کاملترین مرجع آموزشهای گوناگون کامپیوتري

Learning / Progroms / .net

 

.Net Resource Sites

MSDN .Net Development

Microsoft .Net Home

 .Net Training

W3schools.com - Freetutorials

LearnVisualStudio.net- Free .Net videos

 .Net User Groups near Boston

.Net Users Group ofGreater Boston

New Hampshire .NetUsers Group

  .Net Code Samples

iBuySpy

CodeAve.com

 ASP.Net

FuzzySoftware

AspAlliance.com

 VB.Net

VBwire.net

VBnet.com

MasterCsharp.com

CodeProject.com - C#section

 Visual J#

Google Groups - JSharp

Visual J# Reference -MSDN

 Managed C / Visual C++.Net

Google Groups -Managed C++

Sam Gentile's ManagedCode Site

 JScript.Net

Google Groups -JScript.Net

CodeGuru.com -JScript.Net Articles

 ADO.Net

ADO Home Page atMicrosoft

ADOguy.com

 CLR Languages

C#

ASP.Net

 .Net Framework

.Net Framework Samplesat Microsoft

Download the .NetFramework

 Visual Studio.Net

Visual Studio homepage at Microsoft

LearnVisualStudio.net- Free .Net videos

 SOAP

Microsoft SOAP ToolkitDownload

Microsoft SOAPDeveloper Resources

 WSDL

WSDL Explained

WSDL issues atSOAPware.org

 UDDI

UDDI Home at Microsoft

UDDI.org

 Web Services

15Seconds.com - WebServices section

SalCentral.com - WebServices Brokerage

 .Net Security

Net-Security.org

Security resources atMicrosoft

 .Net Server

.Net Server Home atMicrosoft

Download .Net ServerCandidate 1

 .Net Mobile

PockedPCwire.com

W3schools.com - Learn.Net Mobile

 MCAD Certification Resources

MCAD home page atMicrosoft   

MeasureUp.com PracticeMCAD Tests

  SQL Server 2000

SQLWire.com

Microsoft's SQL ServerHome Page

 .Net Authors

Dan Appleman - VB.Net

Dan Hurwitz - ASP.Net

 .Net Publications

.Net Magazine

Microsoft CertifiedProfesional Magazine

 .Net NewsGroups

.Net News Groups

MCAD - Test Notes Chat