تستي براي سنجش فضولي !

Entertainment / Fozoli

این تست شامل 10 سوال کوتاه می باشد

لطفآ سوالات را بدقت بخوانید و امتیاز هر پاسخ را یاداشت کنید

سپس با استفاده از صفحه پاسخ امتیاز به دست آمده خود را بررسی کنید

سوالات :


۱ - در حال عبور از جلوي منزل يكي از همسايگان كه معمولاً صدايي از خانه آنها شنيده نمي شود، متوجه مشاجره پدر و مادر با يكي از بچه ها مي شويد. به نظر شما اين موضوع آنقدر جالب هست كه بايستيد و به دعواي آنها گوش دهيد؟- وقت من بيشتر از اين كارهاي بي فايده ارزش دارد.(۰)

- شايد چند دقيقه اي به حرفهاي آنها گوش دهم. (۵)

- تا از كل جريان باخبر نشوم خيالم راحت نمي شود.(۱۰)


۲ - وقت صحبت تلفني با يكي از دوستانتان، مجبوريد براي چند دقيقه پشت خط بمانيد تا او به تماس تلفني ديگري پاسخ دهد. زماني كه دوستتان برمي گردد، از او مي پرسيد چه كسي تماس گرفته بود؟

- بله (۱۰)

- خير(۰)

۳ - پست اشتباهاً نامه همسايه تان را به منزل شما مي آورد كه عنوان خصوصي دارد، ولي درب پاكت قبلاً باز شده است. آيا نامه را مي خوانيد؟

- بله (۱۰)

- خير(۰)


۴ - يكي از افراد حاضر در يك جمع دوستانه به آهستگي مشغول صحبت با تلفن همراهش است. آيا گوشتان را تيز مي كنيد تا ببينيد جريان از چه قرار است؟


- بله (۱۰)

- خير(۰)

۵ - آيا تا به حال درون كيف كسي را از روي كنجكاوي گشته ايد؟


- بله (۱۰)

- خير(۰)

۶ - دوستانتان به يك مهماني دعوت شده اند كه شما در ليست مهمانان نبوده ايد، آيا صبح روز بعد از مهماني با آنها تماس مي گيريد تا درباره آنچه در مهماني اتفاق افتاده سؤال كنيد؟


- بله (۱۰)

- خير(۰)

۷ - اگر متوجه روحيه افسرده يكي از دوستان و يا همكارانتان شويد، چه مي كنيد؟


- منتظر مي مانم تا اگر خودش مايل بود سر صحبت را بازكند.(۰)

- سعي مي كنم به نحوي موضوع را به او ربط بدهم تا مسأله مطرح شود. (۵)

- آنقدر اصرار مي كنم تا بالاخره دليل ناراحتي اش را بگويد. (۱۰)

 ۸  - فردي كه در وسيله نقليه عمومي كنار شما نشسته، مشغول ديدن تعدادي عكس است. آيا كنجكاوي باعث مي شود زيرچشمي به عكس هاي او نگاه كنيد؟


- بله (۱۰)

- خير(۰)

۹ - بطور اتفاقي كلمه رمز دسترسي به صندوق پست الكترونيكي يكي از دوستانتان را پيدا مي كنيد. آيا نگاهي به اي ميل هاي او مي اندازيد؟


- بله (۱۰)

- خير(۰)

۱۰ - در خيابان راه مي رويد كه مي بينيد دونفر شروع به دعوا مي كنند. آيا مي ايستيد تا ببينيد موضوع چيست؟


- بله (۱۰)

- خير(۰)

صفحه پاسخ - نتیجه


سایر مطالب مربوط به سنجش

جدیدترین و آخرین اخبار مربوط به سنجش را در این قسمت بخوانید.

برای ورود به بخش اطلاعات سنجش بر روی این قسمت کلیک کنید

آخرین عناوین اخبار مربوط به سنجش: