برچسب: تور ماجراجویی

Arabian Adventures (ماجراجويي عربي)

Arabian Adventures با ارائه‌ي انواع جامع و قابل توجه تورها و تفريحات براي کار يا تفريح، متصدي عالي کليه نيازهاي گردشگري شما است. اين شرکت برنامه‌هاي مسافرتي براي سفرهاي کامل را برگزار کرده و خدمات ويژه‌اي ارائه‌ مي‌کند. تورهاي موجود شامل اسکي روي ماسه، سفرهاي دريايي شبانه با داو، تورهاي شهر، گشت و گذارهاي صحرايي، شترسواري، رانندگي در وادي و تپه‌هاي شني و غيره مي‌باشند.

(بلوار Emirate’s Holiday خيابان شيخ زايد، تقاطع 2. مرکز شهر بردبي)

 

(تورهاي ماجراجويي شرق)

Arabian Adventures با ارائه‌ي انواع جامع و قابل توجه تورها و تفريحات براي کار يا تفريح، متصدي عالي کليه نيازهاي گردشگري شما است. اين شرکت برنامه‌هاي مسافرتي براي سفرهاي کامل را برگزار کرده و خدمات ويژه‌اي ارائه‌ مي‌کند. تورهاي موجود شامل اسکي روي ماسه، سفرهاي دريايي شبانه با داو، تورهاي شهر، گشت و گذارهاي صحرايي، شترسواري، رانندگي در وادي و تپه‌هاي شني و غيره مي‌باشند.

(بلوار Emirate’s Holiday خيابان شيخ زايد، تقاطع 2. مرکز شهر بردبي)

تورهاي نت

Net Tours کليه‌ي ماجراجوي‌هاي دبي را از تورهاي کوهستاني تا پارک‌هاي موضوعي، سفرهاي دريايي با داو تا گشت و گذار به شما تقديم مي‌کند. مي‌توانيد در تاريخ دبي کند و کاو کرده يا در کوه‌هاي راس‌الخيمه پياده‌روي کرده يا حتي اسکي روي ماسه را تجربه کنيد.

پنج اردوگاه صحرايي با فاصله‌ي 45 دقيقه‌اي از دبي امکان جست‌وجو در تپه‌هاي ماسه‌اي و بازگشت به بهشت باديه را در ماجراجويي اصيل عربي براي شما فراهم کرده و با اتاق‌هاي جداگانه براي مردان و زنان، تهويه‌ي مطبوع، اينترنت، ارتباط ماهواره و حتي سالن ويژه افراد مهم تکميل مي‌شود.

(لمريدين مينا الصفوح)