دسته: تور دبی ویژه نمایشگاه

تور دبی ویژه نمایشگاه

تور دبی ویژه ماه رمضان

هتل ها

ردیف نام هتل لیست قیمت ها موقعیت وضعیت
1 SHALIMAR PARK

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 799,000 1,029,000 799,000 799,000
HB 4 تومان 979,000 1,269,000 979,000 799,000
HB شب اضافه تومان 79,000 169,000 79,000 0
ON REQUEST
2 TIME SQUARE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 859,000 1,059,000 859,000 799,000
HB 4 تومان 929,000 1,219,000 929,000 799,000
HB شب اضافه تومان 79,000 169,000 79,000 0
ON REQUEST
3 DUBAI PALM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
HB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
HB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
4 FORTUNE PEARL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
HB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
HB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
5 DELMON

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 899,000 1,139,000 899,000 799,000
BB 4 تومان 999,000 1,339,000 999,000 799,000
BB شب اضافه تومان 99,000 199,000 99,000 0
ON REQUEST
6 CITY KING

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 939,000 1,209,000 939,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,429,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
7 PHOENIX

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
8 SUN & SANDS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
9 ABJAR GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
10 FORTUNE GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 959,000 1,219,000 959,000 799,000
HB 4 تومان 1,059,000 1,439,000 1,059,000 799,000
HB شب اضافه تومان 109,000 219,000 109,000 0
ON REQUEST
11 CITY SEASON BUR DUBAI

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
BB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
BB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
این هتل EXTRA BED و CHD ندارد
12 ST.GEORGE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
13 LANDMARK PLAZA BANIYAS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
14 MONTRAL HOTEL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 979,000 1,299,000 979,000 799,000
HB 4 تومان 1,099,000 1,529,000 1,099,000 799,000
HB شب اضافه تومان 119,000 239,000 119,000 0
ON REQUEST
15 CITY STAR

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 شب تومان 1,029,000 1,309,000 1,029,000 799,000
HB 4 شب تومان 1,159,000 1,569,000 1,159,000 799,000
HB شب اضافه تومان 129,000 259,000 129,000 0
ON REQUEST
16 MOSCOW

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,029,000 1,309,000 1,029,000 799,000
BB 4 تومان 1,159,000 1,569,000 1,159,000 799,000
BB شب اضافه تومان 129,000 259,000 129,000 0
ON REQUEST
17 RAIN TREE

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
HB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
HB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
18 STAR METRO

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
19 ROSE RAYHAAN BY ROTANA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
20 MILLENNIUM PLAZA SUPERIOR ROOM)

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,099,000 1,509,000 1,089,000 799,000
BB 4 تومان 1,259,000 1,829,000 1,249,000 799,000
BB شب اضافه تومان 159,000 319,000 159,000 0
ON REQUEST
21 TOWERS ROTANA CLASSIC ROOM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
BB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
BB شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
22 MOSCOW.

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
HB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
HB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
HB شب اضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
23 MOVEN PICK

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,139,000 1,569,000 1,139,000 799,000
BB 4 تومان 1,319,000 1,929,000 1,319,000 799,000
BB شب لضافه تومان 179,000 359,000 179,000 0
ON REQUEST
DEIRA-SUPERIOR ROOM
24 AL GHURAIR REYHAN BY ROTANA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 4,294,967,295 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
25 DAMAC MAISON CANAL VIEWS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 1,369,000 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
26 DAMAC MAISON COUR JARDIN

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,179,000 1,669,000 1,169,000 799,000
BB 4 تومان 1,369,000 2,049,000 1,359,000 799,000
BB شب اضافه تومان 189,000 379,000 189,000 0
ON REQUEST
27 HYATT REGENCY CREEK HEIGHTS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,239,000 1,779,000 1,229,000 799,000
BB 4 تومان 1,449,000 2,199,000 1,439,000 799,000
BB شب اضافه تومان 209,000 419,000 209,000 0
ON REQUEST
28 WYNDHAM DUBAI MARINA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,239,000 1,779,000 1,229,000 799,000
BB 4 تومان 1,449,000 2,199,000 1,439,000 799,000
BB شب اضافه تومان 209,000 419,000 209,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
29 AMWAJ ROTANA JUMEIRA BEACH

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,339,000 1,979,000 1,329,000 799,000
BB 4 تومان 1,579,000 2,459,000 1,569,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
30 PULLMANJUMEIRAHLAKES TOWER

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,339,000 1,979,000 1,329,000 799,000
BB 4 تومان 1,579,000 2,459,000 1,569,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
31 CONRAD DUBAI (DELUXE ROOM WITH SKY LINE VIEW)

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,369,000 2,059,000 1,359,000 799,000
BB 4 تومان 1,619,000 2,559,000 1,609,000 799,000
BB شب اضافه تومان 249,000 499,000 249,000 0
ON REQUEST
32 GW BLUE MARRIOTT MARQUIS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,369,000 2,059,000 1,359,000 799,000
BB 4 تومان 1,619,000 2,559,000 1,609,000 799,000
BB شب اضافه تومان 249,000 499,000 249,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
33 GRAND HYATT DUBAI

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,429,000 2,139,000 1,419,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,679,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 269,000 539,000 269,000 0
ON REQUEST
34 SHERATON GRAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,429,000 2,139,000 1,419,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,679,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 269,000 53,900 269,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
35 MOVEN PICK JUMEIRAH BEACH2MAY-

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,459,000 2,049,000 1,449,000 799,000
BB 4 تومان 1,699,000 2,529,000 1,689,000 799,000
BB شب اضافه تومان 239,000 479,000 239,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
36 RITZ CALTON

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,499,000 2,309,000 1,489,000 799,000
BB 4 تومان 1,799,000 2,899,000 1,789,000 799,000
BB شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
ON REQUEST
37 HABTOOR GAND

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,499,000 2,309,000 1,489,000 799,000
BB 4 تومان 4,294,967,295 2,899,000 1,789,000 799,000
BB شب اضافه تومان 299,000 599,000 299,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
38 SOFITEL DUBAI THE PALM

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,699,000 2,499,000 1,689,000 799,000
BB 4 تومان 2,029,000 3,159,000 2,019,000 0
BB شب اضافه تومان 329,000 659,000 329,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
39 SOFITEL DOWN TOWN HOTEL

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 1,709,000 2,739,000 1,699,000 799,000
BB 4 تومان 2,079,000 3,479,000 2,069,000 799,000
BB شب اضافه تومان 369,000 739,000 369,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
40 KEMPINSKI MALL OF EMIRATES

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,199,000 3,509,000 2,189,000 799,000
BB 4 تومان 2,679,000 4,469,000 2,669,000 799,000
BB شب اضافه تومان 479,000 959,000 479,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
41 ATLANTIS

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,299,000 3,899,000 2,289,000 799,000
BB 4 تومان 2,849,000 4,999,000 2,839,000 799,000
BB شب اضافه تومان 550,000 1,099,000 550,000 0
ON REQUEST
فقط ترانسفر رفت
42 THE RITZ CALTON JBR

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,439,000 4,199,000 2,419,000 799,000
BB 4 تومان 3,049,000 5,419,000 3,029,000 799,000
BB شب اضافه تومان 609,000 1,219,000 609,000 0
ON REQUEST
دارای پارک آبی -رایگان نمی باشد
43 SHANGRI-LA

خدمات مدت اقامت ارز 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) 6 تا 12 سال کودک با تخت 2 تا 6 سال کودک بدون تخت
BB 3 تومان 2,439,000 4,099,000 2,429,000 799,000
BB 4 تومان 3,029,000 5,279,000 3,019,000 0
BB شب اضافه تومان 589,000 1,179,000 589,000 0
STOPPED
فقط ترانسفر رفت

تور دبی ویژه فستیوال خرید ژانویه

2015122306491616_540_427_1_0 20151223064959832_540_246_1_0 20151223065032229_540_246_1_0 20151223065057484_540_246_1_0 20151223065122376_540_285_1_0

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ 3 شب و 4 روز اقامت در هتل.

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
RAFEE DUBAI3 3 H.B 7۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۹۲۵,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
GOLDEN SQUARE4 4 4 H.B 8۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA4 4 4SIGNATURE INN4 4 4 H.BH.B 93۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
DELMON4 4 4 H.B ۱,2۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱۶,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
MONACO5 5 5 5 H.B ۱,3۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN5 5 5 5SUN & SKY5 5 5 5 H.BH.B ۱,3۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 B.B ۱,4۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
BLACK STONE5 5 5 5 H.B ۱,4۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 H.B ۱,4۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
COPTHORN5 5 5 5 H.B ۱,7۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN5 5 5 5 B.B ۱,7۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
ALGHURAIR REYHAN6 6 6 6 6 B.B ۱,7۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۵,۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA DUBAI6 6 6 6 6 B.B ۱,8۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۸۶۵,۰۰۰ تومان
SHERATON GRAND6 6 6 6 6 B.B ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸۶۵,۰۰۰ تومان
GRAND HYATT6 6 6 6 6 B.B ۲,2۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۸۶۵,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۴ دى ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۲۱ دى ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر -ویزا عادی – 3 شب اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی.
شماره تلفن همراه برای ارتباط آنلاین در شبکه های اجتماعی موبایل 09123833830
توضيحات قیمت ها به هزار تومان می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 2.500.000 ریال از نرخ پکیج کسر می گردد

تور دبی تا تاریخ 27 آبان هر روز

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ 3 شب و 4 روز اقامت در هتل.

هتل‌ها

این تور با کلیه هتل های اعلام شده به مدت یک هفته نیز فقط با پرئاخت مابه تفاوت هزینه شب های اضافی هتل قابل پرداخت می باشد

برای رزرو و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

02122491445

09123833830

تاریخ های رفت در ایام 8 ، 15 ، 16 ،17 ، 18 نوامبر 100000 تومان بلیط افزایش نرخ دارد.

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر) توضيحات
ROYAL GARDEN3 3 H.B ۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۸۸۵,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
SUN & SAND4 4 4SADAF4 4 4 H.BH.B ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
FORTUNE DEIRA4 4 4 H.B ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
CITY STAR4 4 4 H.B ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
DELMON4 4 4 H.B ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
AL SARAB4 4 4 H.B ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
ABJAR GRAND5 5 5 5 H.B ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
SUN & SKY5 5 5 5 H.B ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
ALJAWHARA GARDEN5 5 5 5 H.B ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
SUMMIT5 5 5 5 H.B ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
GRAND CENTRAL5 5 5 5 H.B ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 B.B ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
CITY SEASON5 5 5 5 B.B ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
FLORA GRAND5 5 5 5 H.B ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
GLORIA5 5 5 5 B.B ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
CITY SEASON5 5 5 5 H.B ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
MOSCOW5 5 5 5 H.B ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
ROSE REYHAN5 5 5 5 B.B ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
GHAYA GRAND6 6 6 6 6 B.B ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
MILLENIUM PLAZA6 6 6 6 6 B.B ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۷۷۰,۰۰۰ تومان
RIXOS BAB ALBAHR6 6 6 6 6 U.All ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۷۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۹ آبان ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۳۰ آبان ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر -ویزا عادی – 3 شب اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی.
توضيحات قیمت ها به هزار تومان می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 2.500.000 ریال از نرخ پکیج کسر می گردد

 

ارزان ترین تورهای دبی با پروازهای مختلف مهرماه 1394

تور ارزان دبی با پرواز العربیه

ساعت رفت هر روز 14:30 از فرودگاه امام خمینی تهران

ساعت برگشت با فاصله 4 و یا 5 روز از تاریخ پرواز رفت و در ساعت 12:30 از فرودگاه شارجه

صبحانه، نهار، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی به همراه راهنمای فارسی زبان

 

هتل SHALIMAR  دبی

سه شب اقامت در هتل

569 هزار تومان

چهار شب اقامت در هتل

655000 تومان

هتل SKY WAYS دبی

سه شب اقامت در هتل

655000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

775000 تومان

هتل Sadaf دبی

سه شب اقامت در هتل

719000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

859000 تومان

هتل DREAM PALACE دبی

سه شب اقامت در هتل

755000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

920000 تومان

هتل FORTUNE PEARL دبی

سه شب اقامت در هتل

775000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

939000 تومان

هتل DELMON دبی

سه شب اقامت در هتل

775000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

959000 تومان

هتل ST.GEORGE  و یا هتل CITY STAR دبی

سه شب اقامت در هتل

810000 تومان

چهار شب اقامت در هتل

979000 تومان

 

 

تور ارزان دبی با پرواز قشم ایر

ساعت رفت هر روز 9:30 از فرودگاه امام خمینی تهران

ساعت برگشت با فاصله 4 و یا 5 روز از تاریخ پرواز رفت و در ساعت 13:10 از ترمینال شماره دو فرودگاه دوبی

صبحانه، نهار، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی به همراه راهنمای فارسی زبان

 

نرخ های زیر دارای 200 هزار تومان تخفیف می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با تخفیفات تور دبی با ما با شماره های

02122491445 و 09123833830 تماس بگیرید

تور دبی پرواز قشم ایر با تخفیف

تور دبی پرواز قشم ایر با تخفیف

 

 

 

تور دبی ویژه نمایشگاه GTEX 2015 در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۴

تور دبی با هتل سه ستاره فورچون دیره

پرواز ایرباس قشم ایر

رفت ساعت 9:30 روز یکشنبه 19 مهر ماه برابر با 11 اکتبر از فرودگاه امام خمینی تهران

برگشت ساعت 13:10 روز چهارشنبه 22 مهر ماه برابر با 14 اکتبر از ترمینال شماره دو دبی

سه شب و چهار روز کامل با صبحانه و نهار

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

بیمه مسافرتی سامان

راهنمای فارسی زبان

گشت و سرویس رایگان روزانه به بازاراهای معروف و مراکز خرید

 

مبلغ کل برای این تور هر نفر 930 هزار تومان

تو فوق با تمام شرایط گرفته شده و با هتل سه ستاره گلدن اسکور Golden Square  به مبلغ 870 هزار تومان تقدیم شما عزیزان می گردد.

با توجه به محدودیت ویزا امکان اقدام برای استفاده از این تور فقط تا تاریخ یکشنبه 12 مهر ماه وجود دارد، بنابراین فرصت را از دست ندهید

تور دبی ویژه 26 و 27 اردیبهشت ماه

مقصد

نام مدت اقامت توضيحات
دبی ۳ تور 4 روز و 3 شب

هتل‌ها

نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت 1تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت توضيحات
middle east

3 3

H.B ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان ۷۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
signatareinn

4 4 4

H.B ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان ۸۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
delman

4 4 4

H.B ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
claridge

4 4 4

H.B ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
montreal

5 5 5 5

H.B ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
samaya

6 6 6 6 6

B.B ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
city season

5 5 5 5

B.B ۱,۱۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
moscow

5 5 5 5

B.B ۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
tower rotana

5 5 5 5

B.B ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۹,۰۰۰ تومان ۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
alghuarair reyhan

6 6 6 6 6

B.B ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
crown plaza

6 6 6 6 6

B.B ۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
media rotana

6 6 6 6 6

B.B ۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
amwaj rotana

6 6 6 6 6

B.B ۱,۳۵۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان
habtoor grand

6 6 6 6 6

B.B ۱,۷۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۹,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۶۷۹,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ تاریخ پایان تور : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر-ویزا عادی -3 شب و 4 روز اقامت در هتل – صبحانه نهار بر اساس سرویس هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی سامان
توضيحات پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام ، کل مبلغ سوخت می گردد.
طبق بخشنامه هواپیمایی قشم ایر پرواز چارتری قشم سوخت کامل می باشد.
افراد دارای پاسپورت همراه مبلغ 220.000 تومان از نرخ پکیج کسر می گردد
در صورت درخواست ویزای فوری مبلغ 150.000 تومان ما به التفاوت دریافت می گردد.
نرخ کودک زیر دو سال 120.000تومان و بدون کمیسیون می باشدو کمیسیون CHD نصف بزرگسال می باشد.
نرخ کودک با تخت با گذرنامه جداگانه نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
ارسال درخواست توسط آژنس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد.
فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته یاشد ، ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپرت همسرشان هستند غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپورت جداگانه می باشد.
در ضمن برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده  مسافر می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا این شرکت مسئولیتی نداشته و مسافرین و اژانس درخواست کننده ملزم به پرداخت جریمه صدور بلیط و جریمه رزرو هتل و هزینه کامل ویزا می باشند.

تور های دبی ویژه اردیبهشت و خرداد 1394 پرواز قشم ایر

تورهای دبی  تورهای کامل دبی شامب صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی سرویس های رایگان و حتی گشت شهری

نرخ تورها در جداول زیر به صورت 3 شب و 4 روز اعلام شده است ولی شما میتوانید تا 7 شب اقامت داشته باشید! قیمت هر شب  اضافه اقامت برای هر هتل زیر نرخ اصلی نوشته شده است که خودتان میتوانید شب های اضافه را محاسبه و مجموع را به دست آورید

DXB- Apr 02

DXB- Apr 01

 

تور های زیر با پرواز جمعه ها قابل ارائه می باشد.

پرواز فقط جمعه تعداد شب نیز تا 7 شب قابلیت افزوده شدن را دارد.

نرخ تورها در جداول زیر به صورت 3 شب و 4 روز اعلام شده است ولی شما میتوانید تا 7 شب اقامت داشته باشید! قیمت هر شب  اضافه اقامت برای هر هتل زیر نرخ اصلی نوشته شده است که خودتان میتوانید شب های اضافه را محاسبه و مجموع را به دست آورید

دبی پرواز 18 اردیبهشت ماه

تور ارزان دبی هر هفته 490 هزار تومان هر هفته به مدت 4 روز

 

تور ارزان دبی هر هفته 490 هزار تومان هر هفته به مدت 4 روز

تور ارزان دبی هر هفته 490 هزار تومان هر هفته به مدت 4 روز

 

با توجه به عدم موجودی پرواز تابان این تور با 100 هزار تومان گرانتر با پرواز قطری در حال هماهنگی است و به زودی هر هفته 5 شنبه ها با پرواز قطری و شرایط زیر با نرخ 590 هزار تومان تقدیم عزیزان میگردد.

برای ثبت نام تماس بگیرید تا آدرس خدمتتان تقدیم شود و حضوری برای قرارداد تور تشریف بیاورید

 

تور ارزان دبی هر هفته 490 هزار تومان هر هفته به مدت 4 روز

تور ارزان دبی، این تور از سال گذشته هر هفته برگزار می گردد و مسافران بسیاری از
این تور ارزان دبی بهره برده اند

خدمات این تور دبی:

  • ویزا معمولی امارات
  • پرواز ایرباس هواپیمایی تابان  (رفت و برگشت تهران می باشد)
  • سه شب اقامت در هتل Time SQUARE دبی
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  • هر روز صبحانه و نهار

این تور به صورت ترانزیت می باشد و به کلیه افراد این تور در دبی

  • دو عدد لبتاپ
  • 4 عدد گوشی تلفن همراه
  • 5 عدد ادکلن

تحویل و در فرودگاه امام خمینی تهران، از آنان تحویل گرفته می شود

عملاً تاجری که بخشی از هزینه های تور شما را پرداخت می کند از حجم مجاز بار شما
استفاده می کند

در این تور که هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه برگزار می گردد نماینده تاجر مربوطه و مسئول بارها با شما همراه خواهد بود و کلیه مسئولیت های این بار را برعهده دارد و پس از گذراندن از گیت های بازرسی بار را به شما تحویل می دهد و جای هیگونه نگرانی وجود ندارد.

ضمنا این تور از اسفند ماه سال گذشته هر هفته برگزار گردیده و هیچگونه مشکلی وجود نداشته است

در شهر های همدان، مشهد، کرمان و تهران دفتر فروش مستقیم نیز دایر شده است.

تلفن همراه:

09123833830 (واتس آپ و وایبر آنلاین و پاسخگو هستیم)

تلفن دفتر تهران:

02122491445

برای اطلاع از شماره تماس و آدرس در شهرهای مشهد، همدان، کرمان و … با ما تماس بگیرید.

مبلغ این تور فقط 490 هزار تومان می باشد دوشنبه تا پنجشنبه

امکان اقامت یک روز بیشتر و استفاده از تور به صورت 5 روزه نیز وجود دارد تور 5 روز دبی 5شنبه تا دوشنبه هر هفته با نرخ 550 هزار تومان می باشد.

 

 

شرایط این تور دوبی:

با توجه به اینکه حداکثر حجم مجاز موارد فوق فقط و بار مجاز الکترونیکی، همان مواردی است که در بالا شرح داده شد، متقاضی این تور حق همراه داشتن لبتاپ آکبند ، گوشی تلفن همراه آکبند  و یا وسایل آکبندی که کیت الکترونیکی داشته باشند را ندارد

در صورتی که برای خودتان خواستید از دبی موبایل یا لبتاپ بخرید از ایران به هیچ
عنوان با خودتان لبتاپ و یا گوشی تلفن همراه نبرید و آنجا محصول خریداری شده خود را
از کارتن خارج نمایید و کارتن آنرا در ساک خود قرار دهید و محصول را در جیب و یا
کیف دیگر قرار دهید

توجه داشته باشید تاجری که بخشی از هزینه تور شما را پرداخت می کند، از حداکثر
تعداد لبتاپ و موبایل مجاز که یک شخص می تواند همراه داشته باشد استفاده خواهد کرد
و شما در ازای استفاده از تور ارزان قیمت این حق خود را به وی فروخته اید در نتیجه
اگر قصد شما نیز تجارت در زمینه لبتاپ و موبایل می باشد این تور به شما پیشنهاد نمی
گردد.

باتوجه به ارزش اجناسی که نزد شما در این تور خواهد بود برای تضمین شناسنامه شما
در هنگام سفارش تور به صورت حضوری در آژانس مسافرتی که ثبت نام خود را انجام داده
اید به صورت ضمانت نگهداری خواهد شد و پس از سفر میتوانید آنرا دریافت کنید

با توجه به اینکه حجم درخواست ها برای این تور زیاد و مدت زمان اخذ ویزا طولانی
می باشد اگر تاریخ خاصی تمایل دارید که از این تور استفاده کنید در نظر داشته باشید
بین 10 تا 14 روز از زمان ثبت نام برای استفاده از تور زمان نیاز خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این تور، با ما با شماره زیر تماس
بگیرید و پس از هماهنگی به دفتر آژانس واقع در چهارراه ولیعصر مراجعه فرمایید.

09123833830

تور دبی فروردین و اردیبهشت ماه 1394پرواز تابان از 799 هزار تومان

تور کامل دبی با پرواز تابان فقط روزهای دو شنبه و 5 شنبه با نرخ زیر برای 3 شب و 4 روز اقامت در هتل هایی به شرح زیر عرضه می گردد:

تلفن تماس و رزرو

09123833830

02122491445

هتل ها
نام هتل درجه هتل خدمات قیمت 2تخته هر نفر-3شب قيمت 2 تخته (هر نفر 4 شب) قيمت1 تخته (هر نفر 3 شب) قيمت1 تخته (هر نفر 4شب) 6-12سال (کودک با تخت)3 شب 6-12سال (کودک با تخت)4 شب توضيحات
SHALIMARE يک ستاره H.B 799,000 تومان 899,000 تومان 1,249,000 تومان 1,388,000 تومان 799,000 تومان 899,000 تومان DEIRA
SKY WAYS
TIME SQUARE
دو ستاره
دو ستاره
H.B
H.B
899,000 تومان 999,000 تومان 1,299,000 تومان 1,438,000 تومان 899,000 تومان 999,000 تومان DEIRA
FORTUNE PEARL
SADAF
سه ستاره
سه ستاره
سه ستاره
H.B
H.B
H.B
999,000 تومان 1,149,000 تومان 1,629,000 تومان 1,949,000 تومان 1,029,000 تومان 1,179,000 تومان DEIRA
DELMON PALACE
ST.GEORGE
سه ستاره
سه ستاره
H.B
H.B
1,049,000 تومان 1,209,000 تومان 1,649,000 تومان 1,969,000 تومان 1,049,000 تومان 1,199,000 تومان DEIRA/رقه
SUN and SAND
CITY STAR
سه ستاره
سه ستاره
H.B
H.B
1,089,000 تومان 1,255,000 تومان 1,759,000 تومان 2,089,000 تومان 1,069,000 تومان 1,219,000 تومان DEIRA/میدان ماهی
FORTUNE GRAND
SUMMIT
چهار ستاره
چهار ستاره
H.B
H.B
1,099,000 تومان 1,329,000 تومان 1,899,000 تومان 2,339,000 تومان 1,049,000 تومان 1,199,000 تومان DEIRA/عمربن خطاب
RAIN TREE چهار ستاره H.B 1,149,000 تومان 1,349,000 تومان 1,899,000 تومان 2,339,000 تومان 1,109,000 تومان 1,259,000 تومان TOP/DEIRA
STAR METRO چهار ستاره H.B 1,199,000 تومان 1,399,000 تومان 1,949,000 تومان 2,389,000 تومان 1,159,000 تومان 1,309,000 تومان
HYATT REGENCY CREEK پنج ستاره B.B 1,299,000 تومان 1,599,000 تومان 2,149,000 تومان 2,599,000 تومان 1,199,000 تومان 1,399,000 تومان CREEK PARK
MOVENPICK HOTEL
CROWN PLAZA DEIRA
پنج ستاره
پنج ستاره
B.B
B.B
1,499,000 تومان 1,799,000 تومان 2,499,000 تومان 3,099,000 تومان 1,199,000 تومان 1,399,000 تومان BUR DUBAI
MOVENPICK HOTEL
ALGHURAIR ROTANA
پنج ستاره
پنج ستاره
H.B
H.B
1,599,000 تومان 1,899,000 تومان 2,599,000 تومان 3,199,000 تومان 1,299,000 تومان 1,499,000 تومان BUR DUBAI
HYATT REGENCY پنج ستاره B.B 1,659,000 تومان 2,089,000 تومان 2,859,000 تومان 3,719,000 تومان 1,299,000 تومان 1,499,000 تومان DEIRA
DUBAI MARIN BEACH پنج ستاره B.B 1,899,000 تومان 2,339,000 تومان 2,999,000 تومان 3,969,000 تومان 1,699,000 تومان 1,899,000 تومان JUMEIRAH-ساحلی
GRAND HYATT پنج ستاره B.B 2,059,000 تومان 2,489,000 تومان 3,259,000 تومان 4,119,000 تومان 1,699,000 تومان 1,899,000 تومان شیخ راشد

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوايي
تاریخ تاریخ شروع: پنجشنبه 13 فروردين 1394 – تاریخ خاتمه: يکشنبه 30 فروردين 1394
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس اقامت- ويزاي عادي- بليط رفت و برگشت با پرواز تابان و ايران اير-ترانسفر فرودگاهي –ليدر فارسي زبان – بيمه تا سقف 10.000 يورو
توضيحات تور دبي
1-نرخ بليط INF مبلغ 100.000 تومان ميباشد در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ 300.000 تومان دبه مبلغ بليط INF اضافه مي گردد.
2-نرخ ويزاي مرفوضي عادي 300 درهم و ويزاي فوري 400 درهم مي باشد.
3-نرخ کودک بدون تخت در پکيج فوق فاقد هزينه ويزا مي باشد در صورت داشتن پاسپورت جدا هزينه ويزا محاسبه مي گردد.
4-کنترل کليه مدارک و گذرنامه مسافر از نظر اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده مي باشد.
5-نرخ کودک 2-6 (بدون تخت)سال429000 تومان مي باشد
****** ماليات هتل 3* (10) ,4* (15) ,5* (20) درهم هر شب بوده و به عهده مسافر مي باشد.******
****پرواز تابان روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و پرواز ايران اير هر روز مي باشد.***

تور دبی نوروز 94 ارزانترین تور دبی برای نوروز

این مجموعه امسال نیز ارزانترین و بهترین تور دبی برای نوروز را به پایین ترین نرخ ممکن به ایرانیان عزیز عرضه می کند

پرواز فقط روزهای 2 شنبه و 5 شنبه

هواپیما این پرواز ها ایر باس به همراه پذیرایی با غذای گرم می باشد

ساعت رفت به دبی 15:00 و برگشت از دبی 18:30 است

فرصت را از دست ندهید و برای تعطیلات خانواده ی خود هم اکنون اقدام کنید

با توجه به پایین بودن محدودیت هتل ها و بالا بودن درخواست ها هتل های مناسب تر ظرفیتشان در حال تکمیل می باشد

***تاريخ 28 اسفند ماه مبلغ 100.000 تومان به پکيج افزايش نرخ دارد.***

***تاريخ 10 فرودين ماه مبلغ 100.000 تومان پکيج کاهش نرخ دارد.***

*****روزهاي پرواز دوشنبه و پنجشنبه مي باشد.********
تاريخ رفت: 92/12/28***93/01/03***93/01/06***93/01/10
تاريخ برگشت:93/01/03***93/01/06***93/01/10***93/01/13

خدمات تور:

گشت رایگان

سرویس رایگان به بازار های معروف هر روز

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان

صبحانه و نهار

سرویس رایگان از فرودگاه به هتل و برگشت به فرودگاه در دبی

خدمات صرافی انواع ارز در محل هتل شما توسط راهنما فارسی زبان

هتل ها در پکیج تور دبی برای نوروز 94
نام هتل درجه هتل قيمت 2 تخته (هر نفر 3 شب) قيمت 2 تخته (هر نفر 4 شب) قيمت1 تخته (هر نفر 3شب) قيمت1 تخته (هر نفر 4شب) 6-12سال (کودک با تخت)3 شب 6-12سال (کودک با تخت)4 شب توضيحات
SKY WAYS
TIME SQUARE
دو ستاره
دو ستاره
1,699,000 تومان 1,899,000 تومان 2,199,000 تومان 2,499,000 تومان 1,599,000 تومان 1,799,000 تومان DEIRA
FORTUNE PEARL
SADAF
سه ستاره
سه ستاره
1,799,000 تومان 2,099,000 تومان 2,249,000 تومان 2,699,000 تومان 1,749,000 تومان 1,899,000 تومان DEIRA
PHOENIX
DEKMON PALACE
سه ستاره
سه ستاره
1,899,000 تومان 2,149,000 تومان 2,449,000 تومان 2,849,000 تومان 1,799,000 تومان 1,949,000 تومان DEIRA
ST.GEORGE
CITY STAR
سه ستاره
سه ستاره
1,939,000 تومان 2,199,000 تومان 2,499,000 تومان 2,909,000 تومان 1,799,000 تومان 1,999,000 تومان میدان ماهی/DEIRA
FORTUNE GRAND
TRADERS
چهار ستاره
چهار ستاره
1,999,000 تومان 2,239,000 تومان 2,739,000 تومان 3,239,000 تومان 1,839,000 تومان 2,039,000 تومان عمر خطاب-DEIRA
JAWHARA GARDEN
HALLMARK
MONTRAL
چهار ستاره
چهار ستاره
چهار ستاره
2,079,000 تومان 2,299,000 تومان 2,869,000 تومان 3,349,000 تومان 1,849,000 تومان 2,049,000 تومان DEIRA-TOP
RAIN TREE(SUHA CITY چهار ستاره 2,199,000 تومان 2,499,000 تومان 2,999,000 تومان 3,599,000 تومان 1,899,000 تومان 2,199,000 تومان DEIRA-TOP
MOVENPICK HOTEL
فقط صبحانه
ALGHURAIR ROTANA
فقط صبحانه
پنج ستاره
پنج ستاره
2,299,000 تومان 2,699,000 تومان 3,399,000 تومان 4,199,000 تومان 1,999,000 تومان 2,299,000 تومان DEIRA-BUR DUBAI
CROWN PLAZA DEIRA
فقط صبحانه
پنج ستاره 2,349,000 تومان 2,749,000 تومان 3,449,000 تومان 4,249,000 تومان 1,999,000 تومان 2,299,000 تومان DEIRA
MOVENPICK HOTEL پنج ستاره 2,499,000 تومان 2,899,000 تومان 3,699,000 تومان 4,599,000 تومان 2,099,000 تومان 2,399,000 تومان BUR DUBAI
HYATT REGENCY پنج ستاره 2,599,000 تومان 2,999,000 تومان 3,799,000 تومان 4,699,000 تومان 2,199,000 تومان 2,499,000 تومان DEIRA
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوايي
تاریخ تاریخ شروع: پنجشنبه 28 اسفند 1393 – تاریخ خاتمه: دوشنبه 10 فروردين 1394
مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس اقامت – ويزاي عادي – بليط رفت و برگشت با پرواز تابان اير – ترانسفر فرودگاھي– راھنماي فارسي زبان – بيمه مسافرتي تا سقف 10.000 يورو
توضيحات 1.به نفر سوم در اتاق سه تخته ، تخت اضافه از نوع سفري تعلق مي گيرد.
2.کودک بدون تخت فاقد کميسيون و کميسيون کودک با تخت نصف بزرگسال مي باشد .
3.نرخ ويزاي مرفوضي عادي 300 درهم و ويزاي فوري 400 درهم مي باشد ، نرخ بليط INF مبلغ 199.000 تومان نت مي باشد.
4.اعتبار پاسپورت حداقل 6 ما بوده وكنترل کليه مدارک و گذرنامه مسافر از نظر اعتبار به عهده درخواست كننده بوده و مسئوليت ممنوعيت خروج از كشور به عهده مسافر مي باشد .
5.به افراد زير 12سال که گذرنامه جدا دارند مبلغ300.000 تومان بابت ويزا عادي اضافه مي گردد .
6-نرخ کودک 2-6 (بدون تخت)سال 999.000 تومان مي باشد
7-در صورت داشتن پاسپورت جدا مبلغ 300.000 تومان به مبلغ بليط INF اضافه مي گردد.
8-به نفر سوم در اتاق سه تخته تخت اضافه از نوع سفري تعلق مي گيرد.
9-براي کانفرم درخواست پرداخت 50 درصد از کل مبلغ تور الزامي مي باشد.
ساعت رفت 15.00 وساعت برگشت 18.30 مي باشد
****** 3* (10),4*(15),5*(20) درهم هر شب بوده و به عهده مسافر مي باشد.******
*****تاريخ 28 اسفند ماه مبلغ 100.000 تومان به پکيج افزايش نرخ دارد.********
*****تاريخ 10 فرودين ماه مبلغ 100.000 تومان پکيج کاهش نرخ دارد.*********
*****روزهاي پرواز دوشنبه و پنجشنبه مي باشد.********
تاريخ رفت: 92/12/28***93/01/03***93/01/06***93/01/10
تاريخ برگشت:93/01/03***93/01/06***93/01/10***93/01/13